Yên Mô tổng kết công tác Quốc pḥng - Quân sự địa phương năm 2016

Printable View