Cỏ non đâu mướt chân đê,
Đồng quê sóng lúa đổ về sân phơi
Một bát cơm giọt mồ hôi.
Cốm thơm rơm mới dậy khơi nỗi ḷng
B́nh minh đang độ chín hồng
Hoàng hôn xế bóng chuyển đông sắp tàn
Hương thơm bưởi chín nồng nàn
Cuối thu trời đất ngút ngàn áng mây!

10.10.2012

Các bài cùng chuyên mục: