Đông về chẳng thấy bóng đâu
Mây trời trắng đục gió lâu động cành
Sữa thơm hoa héo tàn nhanh
Ngoài vườn thoang thoảng hương chanh chín vàng!

Các bài cùng chuyên mục: