Hi hi, trong dịp báo bản sắp tới em cũng tính trích 1 ít ra để tặng quà cho tân sinh viên :) hihi, không biết ư kiến mọi nguời thế nào