Nhất tr
V rất đồng
Mỗi người gp một t
Nhiều người thnh nhiều t
Giơ tay cng nhất tr.