tôi hoàn toàn nhất trí v/v diễn đàn NK.N ủng hộ kể cả vật chất và tinh thần để sửa chữa ngôi đ́nh yêu quư của làng ta...nhân đây , tôi cũng xin gửi đăng lại một số bài thơ của tôi có trực tiếp hoặc...