tôi có ư kiến thế này để sửa chữa đ́nh làng tôi rất đồng ư nhưng ban quản lí đ́nh làng phải lập dự toán chi tiết từng hạng mục sửa chữa và số tiền cụ thể thộng tin lên đểmọingườicùng biết như vậy sẽ...