Thông tin rất hữu ích, ḿnh về sẽ làm thử. Cảm ơn add đă chia sẻ bài viết này